AirM consulting är ett enmansföretag med Bo Sjögren som grundare, ägare och huvudsaklig arbetskraft. Företaget tar konsultuppdrag inom IT-branschen och har specialistkompetens inom området datoriserad regelhantering hos flygbolag.

AirM consulting bildades 2001, och har sedan starten utfört uppdrag åt RM Rocade, där Sjögren var anställd under åren 1997-2001, och Crewlog net. RM Rocade är numera en del av Sabre Airline Solutions.